KONTAKT:
dovrecka@gmail.com
+421-908-391 472


Počet návštev:

Aktualizované:
priebežne

^M webmaster JanoP
Hosted at EffitRímske mince a sklo
zväč obrázok kliknutím
ID: 216
Popis: ďalším z oblasti môjho záujmu je Antica, antický Rím. Na rozdiel od strieborných a zlatých mincí, ktoré sa vždy falšovali, sú drobné bronzové a strieborné rímske mince skutočné originály lebo sa ich neoplatí falšovať. Podobne je to aj s antickým sklom. Strieborné spony sa dajú vyrobiť kedykoľvek, no sklo na svoju patinu /hrdza prímesí v skle/ potrebuje veľa stáročí. Zbierka antických drobností a unguentárií/flakónov/ často ešte v nečistenom stave, v akom boli nájdené. Niektoré mince sú v poločistenom stave, niektoré mince čistím sám a mám autenticitu zaručenú .. niekedy sa nájde aj sólo kapor, no na zlatú rybku ešte len čakám
Pozrite si video
       zväč obrázok kliknutím
ID: 201
Popis: centenionalis JULIANA II. Malý bronz /18-19mm/ (celým menom Flavius Claudius Julianus II), narodil sa v roku 332, ako spoluvládca Constantia II pôsobil od 6.11.355 a sám vládol od roku 360 do 363, DNIVLIAN-VS NOB C (Dominus Noster Julianus Nobilissimus Caesar = náš pán Julianus najvznešenejší cézar) a obraz tvorí busta Juliana v brnení hladiaca vpravo. Na reverze mince je opis: FEL TEMP REPARATIO (Felicium Temporum Reparatio = obnovenie šťastných časov)a vojak, ktorý kopijou prebodáva padajúceho jazdca. Minca bola vyrazená v mincovni v Siscii/ SIS/ čo je mesto Sisak v dnešnom Chorvátsku
Cena: predané


zväč obrázok kliknutím
ID: 202
Popis: Antoninianus Licinius II LICINIVS (NOB C) Malý bronz 21 mm / typ z roku 317-324 n.l./ Minca bola vyrazená v mincovni v Siscii, / SIS/ čo je mesto Sisak v dnešnom Chorvátsku
Cena: predané


zväč obrázok kliknutím
ID: 203
Popis: Cisár CLAUDIUS Claudius / Tiberius Claudius 41 – 54/ veľký bronz SC cenatus conzulto? 27 -29 mm


zväč obrázok kliknutím
ID: 204
Popis: AE centeonalis neskorý Rím, Malý bronz typu AE1 až AE3rozmer od 11mm-18mm dvaja vojaci držia v strede dve štandardy,minca s orlom, okrem iného CONSTANS a aj VOT XX MVLT XXX, Flavius Julius CONSTANTIUS II 324 -361n.l. Maly bronz AE4 u nas 1/2 centenionalis, všetko rím cca III. až IV. storočie nášho letopočtu
Cena: 10,- EUR za kus
           

   


zväč obrázok kliknutím
ID: 205
Popis: centeonalis /neskorý Rím/, Malý bronz typu AEs rozmer 17-18mm avers : Rímsky cisár VALENS Augustus 364AD - 378AD / DN VALENS PF AVG / Revers: VICTORIA AVG /SECVRITAS REIPVBLICAE/ mincovna Siscia /A?SIS/ čo je mesto Sisak v dnešnom Chorvátsku
Cena: 15,- EUR


zväč obrázok kliknutím
ID: 448
Popis: antická minca denarius COMMODUS / HILARIPAS !! váha3.17 gr , rozmer cez 19 mm podľa http://www.forumancientcoins.com/Articles/Commodus_sample_chapter.pdf by text mal byť HILARITAS ....HILARITAS - On most Roman coins this legend has for its accompanying type the figure of a matron, standing with a long foliaged branch of palm in her right hand, which she plants in the ground.In her left hand Hilarity holds the cornucopiae. Skutočne že je tam P a nie T ide o vzácnosť ako preklep, Ak denare sú vzácnejšie než bronz ak denáre do druhého storočia sú hladanejšie pre kvalitnejšie striebro , je aj COMMODUS vzácnejší než napr. JULIA MAMAEA , SEPTIMUS SEVERUS, TRAJAN alebo GETA, tak s preklepom je o to vzácnejšia. Pre mňa je to ešte viac inn , že som túto chyborazbu objavil pri čistení
           

   


zväč obrázok kliknutím
ID:317
Popis: centeonalis /neskorý Rím/, Malý bronz typu AEs rozmer 18mm Avers : Rímsky cisár VALENTINIANUS Augustus /D N VALENTINI-ANVS P F AVG/ 364 – 375 n.l. hlava s perlovým diadémom Revers: VICTORIA AVG /SECVRITAS REIPVBLICAE/ mincovna nečitateľná
Cena: 15,- EUR


zväč obrázok kliknutím
ID: 403
Popis: 5 x ANTONINIÁN cca od 21 mm do 25 mm IV storočie nášho letopočtu. 1 ARCADIUS 378-383 AD. D N ARCADIVS P F AVG pearl diademed, draped, cuirassed bust right, holding spear and shield, hand of god above crowning him with wreath glória romanorum Emperor standing facing, head left, holding standard in right hand and resting left hand on shield mincovňa SMK delta Cyzicus 2 LICINIUS I. 308-310 AD, IMP C VAL LICIN LICINIVS PF AVG IOVI CONSERVATORI, Jupiter standing left holding victory, eagle left, captive right Jupiter stojaci vľavo drží víťazstvo, orol vľavo, c v pravo zn. officiny N Z mincovňa SMN Nicomedia 3 THEODOSIVS I. 379 - 395 A.D. D N THEODOSIVS P F AVG, gloria romanorum mincovň SMKBMincovňa Cyzicus 4 CONSTANTIUS I, 305-307 AD.IMP CONSTANTINUS in modius on head or tower on head, star in left field,/ s modiom na hlave alebo veža na hlave/ mincovňa Trier 5 THEODOSIUS I. 392-395 AD. 22 mm Averz D N THEODOSIVS P F AVG, pearl diademed reverz GLORIA ROMANORVM, stojaci cisár držiaci piklu a glób ANTA Mincovňa Antiochia
Cena: predané


zväč obrázok kliknutím
ID:322
Popis: 5x Rímske antické mince bronzové, neskorý Rím, východná proviniencia cca IV. storočie A.D. 1. Constantine C. 306 - 307 A.D. 22 mm IMP C FL VAL CONSTANTIVS PF AVG IOVI CONSERVATORI , mincovňa SMHT Heraclea 2. HONORRIUS 392 – 395 A.D. 21 mm DNHONORI USPFAVG ver. GLORIA ROMANORI emperor standing right holding globe and labarum mincovňa ANTB Antiochia 3. LICINIUS 317 - 320 A.D. D N VAL lICIN LICINIUS NOB C Licinius junior Jupiter stojaci s 4 CONSTANTINUS II.324 - 329 A.D. 19 mm CONSTANTINVS I VN NOBC Constantinus Junior Nobilissimus Caesar camp gate with two turrets PROVIDENTIA CAESS mincovňa SMANT Antiochia 5. CONSTANTINUS II.347 – 348 A.D. 12 nn VOT XX M V. L T XXX /votis vicennalibus multis tricennalibus/ vows for 20 years and repeated for 30 years / mincovňa Constantinopolis
Cena: 15,- EUR za kus alebo dohodou za sadu/
           

   


zväč obrázok kliknutím
ID: 294
Popis: 6x Antoninianus rozmery 4 x AE2 do 22 mm , dve menšie AE3 Por č, 2 Valentinian II, Nicomedia,375-383 A.D. DN VALENTINIANVS PF AVG, helmet with pearl diadem, draped, cuirassed bust right, holding spear & shield in front / GLORIA RO-MANORVM, emperor standing in galley, head right, raising right hand, Victory seated at helm. Dot in left field. Mintmark SMNB. Nicomedia . Por č, 4 Theodosius I 392-395 AD/ GLORIA RO-MANORVM, Theodosius I D N THEODOSIVS P F AVG, helmeted, draped, and cuirassed bust right. / GLORIA ROMANORVM, Theodosius standing on a galley, with Victory Por č. 5 Constantine I 313-315 AD IOVI CONSER-VATORI AVGG, Jupiter standing left, chlamys across left shoulder, holding Victory on globe and sceptre mincovňa SNK Cyzicus Por č, 6 Arcadius, 383 – 408 A.D Antioch. DN ARCADIVS PF AVG, -diademed, draped, cuirassed bust right emperor standing right, holding labarum and globe txt Gloria Romanorum' mincovňa ANTB
Cena: 10,- EUR za kus alebo dohodou za sadu / 4x veľké,menšie aj lacnejšie/


zväč obrázok kliknutím
ID: 295
Popis: desať mincí Antoninianus rozmery AE4 až AE2 od 14 mm do 22 mm , antika bronzové mince z III. až IV. storočia, východná proviniencia Rímskeho impéria, detail najmenšej mince: FEL TEMP REPARATIO /obnova, návrat štastných časov/ reverz zasiahnutý jazdec padá po krku koňa //štvrtý typ jazdca padajúceho z koňa, minca razená po roku 348 AD éra Constantius II and Constans/ // FH4 Clutching Horseman on horse slumping forward clutching horse's neck// mincovňa ANGI
Cena: 10,- EUR za kus alebo dohodou za sadu
       


zväč obrázok kliknutím
ID: 291
Popis: 7x Antoninianus ..... Constantine II A E3. CONSTANTINVS IVN NOB C, laureate, draped & cuirassed bust left, holding globe / PROVIDENTIAE CAESS, campgate with 2 turrets, 11 layers, star above, no doors, dot in doorway, Mintmark: SMANTS / Antiochia/ .....Constantine II AE3, FL IVL CONSTANTIVS AVG , laureate, draped, cuirassed bust right / PROVIDEN-TIAE CAESS, campgate, 2 turrets, 7 layers, dots in top layer, star above, no doors. Mintmark: SMK . Czyicus ..... Constantinus I. MAX AUG SMNA Mintmark: SMN / Nicomedia/ dnešný Izmit Turecko .....Constantius II CONSTANTIVS IVN NOB C, dvaja vojaci so štandardou Mintmark: smtsb /Thessalonica / .....Constantinus Flavius Valerius Aurelius Constantinus, Constantine 330 až 334 laureate CONSTANTINOPOLIS, / vyobrazená bohyňa ROMA v prilbe /personifikuje RÍMSKE IMPÉRIUM + VRBS urbus ROMA . Mintmark: SMANS /Antiochia/ .....Valens 364 – 378 D N VALEN-S P F AVG perlový diadém, reverz: SECVRITAS REPVBLICAE Viktory dekoruje palmovou vetvou. 18 mm Mintmark: SMK /Cyzicus/ Turecko .....Arcadius / Flavius / 383 až 408 VIRTUS EXERCITI-odvaha armády Mintmark: SMKA /Cyzicus/ Turecko
Cena: predané


zväč obrázok kliknutím
ID:320
Popis: sada 26 antických mincí pravdepodobne Rím už III. až IV. storočie, viacero ešte nedočistené, ale viacero už vidieť drobné detaily. rozmer AE3,4 -od 10 mm až po pekných 19, 20 mm./ AE 4 refers to a coin 17 mm. in diameter, or smaller./ 26 kusov /6 najmenších grátis nie je istota či sú to mince. Predpokladám, že sa mince dajú dočistiť od nánosov a mineral. solí, boli iba predčistené zatial v olivovom oleji a ultrazvuk.kúpel, niektoré sa potom podaria ako sólo kusy uvedené v mojej zbierke hore.
Cena: predané
           


zväč obrázok kliknutím
ID:292
Popis: bronzová fibula všetky s kompletným acusom /pin, špendlík alebo tŕň/ sú drobné artefakty Antiky zo starého Ríma. Ťažko sa datujú a určuje pôvod, predpokladám, že ide o I. až IV. storočie mediterán územie. Ide aj o stedomorský typ hlavne FIBULA typu DOLPHINUs – delfín, vyčnievajúca časť fibuly z plášťa mala tvar ryby. O autenticite ma presviedča, že som na predmetoch nenašiel nič podozrivé a sú neporovnateľné s falzami vyrobené v Číne. Všetky bronzové časti sú odlievané a majú nádhernú patinu. / Chemicky urobená rýchlopatina sa dá aj rýchlo zistiť./ Aj acus je kovaný kov asi železo s patričnou patinou a hrdzou. Drobná špinu hlinu a vykr. minerály som naschvál neodstraňoval tiež je to najlepšie potvrdenie pôvodu. Priemerná dĺžka fibuly je od 32 mm do pekných 77 milimetrov.
Cena: iba niektoré
           

       


zväč obrázok kliknutím
ID:320
Popis: Flavius Valerius Aurelius Constantinus, / ako Konštantín veľký / averz: CONSTAN TINUS AVG z rokov 328 až 329 nášho letopočtu, reverz: PROVIDENTIAE AVGG a brána vojenského tábora. ASIS / mincovňa SIS ako SYSCIA/ dnešný Sisak v Chorvátsku, 18 mm Flavius Valerius Aurelius Constantinus, Constantine veľký razerá medzi rokmi 330 až 334 laureate CONSTANTINOPOLIS, založenie nového Ríma / CONSTANTINOPOLU až r. 348 / 1100 výročie založenia Rímu/ vyobrazená bohyňa ROMA v prilbe /personifikuje RÍMSKE IMPÉRIUM + txt VRBS urbus ROMA – mesto Rím a Romula s Rémom pod vlčicou.Mincovňa zn. SMKA / Cyzicus prvá officina / (Diocesis Asiana, province of Hellespontvs) dnešné Turecko 18 mm Flavius Julius Delmatius Cesar / FL DELMATIVS NOB C, / /335-337 AD -vavrínová busta vpravo txt reverzu: dvoma vojakmi držiacimi kopije, v strede štandarda GLORI-A EXER-CITVS - armáde slávu mincovňa SMTSA /prvá officina/ Thessalonica , 17 mm AE4
Cena:
           

       


zväč obrázok kliknutím
ID: 211
Popis: antický Rímsky kahan na olej , prvé až tretie storočie n. p. bez kolku / bez značenia na spodku/ Plne intaktný bez prasklín
       


zväč obrázok kliknutím
ID: 212
Popis: antický kahan , prvé až tretie storočie n. p. bez kolku / bez značenia na spodku/ Vzácny nález s dvoma otvormi na svietenie. / Na niekoľko desiatok single kahancov sa zriedka vyskytujú aj takéto s viacero horákmi Plne intaktný bez prasklín
       


zväč obrázok kliknutím
ID:336
Popis: 336 antické sklenené double unguentarium / s "ušami " dvojité z fúkaného skla intaktné, cca 1 až 3. storočie nášho letopočtu s iridentujúcim efektom na povrchu ako aj nedočistené nánosi solí a vyzrážaných minerálov. Pôvodne flakón na zavesenie, používané na vonné oleje kozmetiku, lieky výška cca 11,5 x 7,2 , /viac fotografií možných/
Cena: predané
           


zväč obrázok kliknutím
ID:223
Popis: Rímske sklo unguentarium,džbán s uchom výška cca 8,5 cm I. až druhá polovina II. stor. nášho letopočtu neporušený stav
           


zväč obrázok kliknutím
ID:224
Popis: Rímske sklo unguentarium,džbán s uchom výška 10.5 cm /väčšie ucho nad hrdlo/ I.stor.až druhá polovina II. storočia nášho letopočtu neporušený stav
           


zväč obrázok kliknutím
ID:301
Popis: Antické sklo. Ak veríme , že sklo nehrdzavie, je to len pravda čiastočná. Rôzne prímesi a nečistoty po storočiach v skle korodujú. Ak má sklo na sebe vrstvu korózie, oxidu a vápenca je to pre mňa dôkaz, že to ležalo stáročia v zemi alebo v mori. Antické sklo, výška 8,5 cm šírka v dolnej časti 5 cm,stojí pevne spriamene 1 až 3 storočie nášho letopočtu. neporušený stav
   


zväč obrázok kliknutím
ID:302
Popis: Antické sklo. Výška 8,5 cm šírka v dolnej časti 5 cm, nestabilná, pri postavený vychyluje mierne na bok. 1 až 3 storočie nášho letopočtu. neporušený stav
   


zväč obrázok kliknutím
ID:303
Popis: Antické sklo flakón na parmémy a oleje. Výška 7,8 cm , šírka v dolnej časti iba3,5 cm, hruškovitý tvar stabilná vzpriamená, 1 až 3 storočie nášho letopočtu. neporušený stav
Cena: 260,- eur
   


zväč obrázok kliknutím
ID:304
Popis: Rímske sklo unguentarium, výška 10 cm šírka v dolnej časti 2,5 cm. Krásne opalizuje do modra 1 až 3 storočie nášho letopočtu. neporušený stav
Cena: 160,- eur
   


zväč obrázok kliknutím
ID:305
Popis: Rímske sklo unguentarium, výška 10,5 cm šírka v dolnej časti 2,5 cm. V dolnej časti čírejšia 1 až 3 storočie nášho letopočtu. neporušený stav
Cena: 160,- eur
   


zväč obrázok kliknutím
ID:306
Popis: Rímske sklo unguentarium, výška 15 cm šírka v dolnej časti 7cm I.až IV. storočie nášho letopočtu. neporušený stav , no na spodnej strane dlhá prasklina z pnutia, ďalšia drobná na hrdle / sklo intaktné/
Cena:260,- eur
           


zväč obrázok kliknutím
ID:308
Popis: Rímske sklo unguentarium, výška 10,5 cm šírka v dolnej časti 5.5 cm I.až IV. storočie nášho letopočtu. neporušený stav , no na spodnej strane preliačina / ešte pri výrobe ??/ / sklo intaktné stojí penve, mierne na krivo/
           


zväč obrázok kliknutím
ID:219
Popis: antické sklo Rímske unguentarium výška 10,5 cm šírka v dolnej časti 5.5 cm I.až IV.storočie nášho letopočtu. Neporušený stav,no mierne praskliny /sklo intaktné stojí penve, mierne na krivo/